مترادف و متضاد مهاجرت

    36بازدید

    مترادف و متضاد کلمه مهاجرت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : جلای‌وطن، رحلت، کوچ، هجرت (متضاد) اقامت.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟