مترادف و متضاد مهارت

  299بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مهارت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : احاطه، استادی، تبحر، تردستی، ترفند، تسلط، چالاکی، چربدستی، چستی، حذاقت، خبرگی، زبردستی، سررشته، فراست، ماهری، چیره‌دستی، کاردانی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  اسمت 2 روز قبل
  0

  سلام بده نگاه نکنید

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  سلام من به نظرم شما خیلی گندین

  0
  اسما 2 روز قبل

  من گند نیستم