معنی مهد در فرهنگ معین

    6بازدید

    معنی کلمه مهد در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : (مَ) [ع.] (اِ.) گهواره، بستر.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟