مترادف و متضاد موفقیت

  271بازدید

  مترادف و متضاد کلمه موفقیت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توفیق، بهره‌مندی، پیروزی، توفیق، فیروزمندی، کامروایی، کامیابی، کامکاری (متضاد) ناکامی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  مترادف: پیروزی

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  مخالف موفقیت