معنی موم جامه در لغت نامه دهخدا

    34بازدید

    معنی کلمه موم جامه در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : موم جامه. [جا م َ / م ِ] (اِ مرکب) پارچه ٔ مومی شده و به موم اندودشده و مشمع. (ناظم الاطباء). جامه ای که به موم چرب کرده باشند. (آنندراج). پارچه که به موم آغشته کنند تا رطوبت و آب در آن نفوذ نکند و از آن روپوش نظیر بارانی یا لفاف چیزی سازند: اگر موم جامه نکردی به بر شدی ازنم بارش گریه تر ملاطغرا (از آنندراج) فرستد سوی او قیصر چو نامه کند از پرده ٔ دل موم جامه محمدقلی سلیم (از آنندراج).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟