مترادف و متضاد ناامید

  326بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ناامید واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آیس‌محروم، دلزده، دلسرد، مایوس، محروم، نومید، وازده (متضاد) امیدوار متوقع منتظر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  4 ماه قبل
  0

  اميدوار

  سودا 7 ماه قبل
  0

  مخالف کلمه نا امید چیست