معنی ناشنوا در لغت نامه دهخدا

  38بازدید

  معنی کلمه ناشنوا در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ناشنوا. [ش ِ ن َ] (نف مرکب) کر. اصم ّ. (ناظم الاطباء). که نمی شنود. که شنوائی ندارد: بربط از هشت زبان گوید و خود ناشنواست زیبقش گوئی با گوش کر آمیخته اند خاقانی || آنکه مایل به شنیدن نیست. (ناظم الاطباء). ناشنو. که نمی پذیرد. که سخن کسی را قبول نمی کند.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ... 12 روز قبل
  0

  ناشنوا

  متضاد =شنوا

  معنی=نشنیده