نام دیگر سوره حمد در حل جدول جواب

  1003بازدید

  جواب و پاسخ نام دیگر سوره حمد در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : امالکتاب, فاتحه الکتاب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  پارسا 8 روز قبل
  0

  سوره فاتح الکتاب

  vafadar 29 روز قبل
  -2

  نام های دیگر سوره حمد: سوره حمد از جمله سوره هایی است که در قرآن دارای نام های مختلفی است که

  عبارتند از: فاتحته الکتاب وفاتحته القرآن وام الکتاب و ام القرآن والقرآن العظیم والسبع والمثانی ووافیه وکنز

  وکافیه واساس و نور وسوره الحمد و سوره الشکر و االولی وسوره الحمد القصری وراقیه و شافیه وسوره الصاله

  وسوره الدعا وسوره التعلیم المسعله و سوره التنفویض و..

  صباسر تیپی 3 ماه قبل
  1

  نام دیگر سوره حمد چه نام دارد

  2
  توحید 3 ماه قبل

  خدا