معنی نانموده در لغت نامه دهخدا

  165بازدید

  معنی کلمه نانموده در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نانموده. [ن ُ / ن ِ / ن َ دَ / دِ] (ن مف مرکب) ظاهرنشده. ظاهرنکرده. (ناظم الاطباء). نهانی. پنهانی. مستتر. که بارز و آشکار نیست: خیز تا بر تو راز بگشایم صورت نانموده بنمایم نظامی هم قصه ٔ نانموده دانی هم نامه ٔ ناگشوده خوانی نظامی || ناکرده. رجوع به نموده شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علی 17 روز قبل
  1

  معنی نانموده

  1
  نانموده 11 روز قبل

  مترادف نانموده