مترادف و متضاد ناپسند

  1066بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ناپسند واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بد، رکیک، زشت، سخیف، سوء، قبیح، کریه، مذموم، مذموم، مستهجن، مکروه، ناخوشایند، ناخوشایند، نادلپذیر، ناشایسته، ناگوار، نامحمود، نامستحسن، نامطبوع، نامطبوع، نامطلوب، نامعقول، نامقبول، ناموزون، نکوهیده (متضاد) مطلوب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 22 روز قبل
  0

  نا خوش ایند

  رویا 3 ماه قبل
  0

  معنی ناپسند را می خواهم هر چه سریعتر امتحان دارم یک دقیقه ی دیگر بدو بدو

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  خاک بر سرتون که سایت زدید و هیچی توش نیست

  سینا 3 ماه قبل
  1

  چرا مخالف نیست

  2
  رویا 3 ماه قبل

  نمی دانم هنوز جواب من را هم ندادد

  0
  ناشناس 2 ماه قبل

  اره