مترادف و متضاد ناپسند

  441بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ناپسند واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بد، رکیک، زشت، سخیف، سوء، قبیح، کریه، مذموم، مذموم، مستهجن، مکروه، ناخوشایند، ناخوشایند، نادلپذیر، ناشایسته، ناگوار، نامحمود، نامستحسن، نامطبوع، نامطبوع، نامطلوب، نامعقول، نامقبول، ناموزون، نکوهیده (متضاد) مطلوب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سینا 9 روز قبل
  0

  چرا مخالف نیست