معنی ناچار و چار در لغت نامه دهخدا

  43بازدید

  معنی کلمه ناچار و چار در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ناچار و چار. [رُ] (ق مرکب) خواه و ناخواه: اگر باز گردی ز راه ستور شود بید تو عود ناچار و چار ناصرخسرو از این بند و زندان بناچار و چار همان کش درآورد بیرون برد ناصرخسرو چو من از پس دین دویدم بباید دویدن پس از من بناچار و چارش ناصرخسرو مبارزان را بیم و امید ننگ و نبرد دو جامه پوشد ناچار وچار از آتش و آب مسعودسعد.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 22 روز قبل
  0

  شما زدین معنی ناچار ولی اومدین شعر نوشتین