معنی نبی، نبیء در فرهنگ فارسی

  70بازدید

  معنی کلمه نبی، نبیء در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نَبِیّ، نَبِیء، غیر از معانی مسطوره، طریق واضح، مکان بلند و مرتفع (در حدیث «لا تصُلُّوا عَلی النبی» به همین معناست)، مُرشد و مُعلّم، ایضاً نَبِیء بر وزن فَعیل و به معنای فاعِل یعنی خارج شونده از مکانی به قصد مکان دیگر (معمولا همزه مزبور را بعد از یاء حذف می کنند و نبیّ تلفظ و تحریر می نمایند -به همین معنی هم به حضرت رسول اطلاق شده است به جهت خروج از مکّه به مدینه)،, نَبِِیّ، نَبِیء، خبر دهنده از خدا و آنچه مربوط باوست، خبر دهنده از غیب یا آینده به الهام الهی (جمع: اَنبِیا، اَنباء، نَبِیُّون، نُبَآء)، در اصطلاح تاریخ ادیان به 48 نبی بدون کتاب آسمانی و تابع و مروّج شریعت موسوی که بعد از آن حضرت ظاهر شدند اطلاق گشته و البته به رُسُل اولی العزم که مقامشان اعظم و اکبر از کل است نیز اطلاق گردیده زیرا هر رسول نبی هست ولی هر نبی رسول نه. در قرآن اصطلاح نبی در بیش از چهل موضع آمده است که در مواردی از آنها خطاب به حضرت رسول یا در ذکر ایشان است.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Amirreza 12 روز قبل
  0

  بدین