معنی نحاس در فرهنگ معین

  9بازدید

  معنی کلمه نحاس در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (نُ) [ع.] (اِ.) مس.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  جلیلی پروانه 11 روز قبل
  0

  نُحاس: مس ، نَحّاس: مسگر ج نَحّاسونَ