مترادف و متضاد نخست

    105بازدید

    مترادف و متضاد کلمه نخست واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : درآغاز، درابتدا، دربدوامر، آغاز، ابتدا، اول، بدو، شروع، مقدمه، یکم (متضاد) بعد، پس‌ازآن، سپس، آخر، پایان.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟