معنی نذر کردن در لغت نامه دهخدا

  36بازدید

  معنی کلمه نذر کردن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نذر کردن. [ن َ ک َ دَ] (مص مرکب) بر خود واجب کردن چیزی. (از ناظم الاطباء). نحب. (از منتهی الارب).عهد کردن. پیمان کردن. به گردن گرفتن. چیزی یا کاری بر خویشتن واجب کردن به نذر: پس گفت خداوند را بگو که در آن وقت که من به قلعه ٔ کالنجر بودم بازداشته و قصد جان من می کردند... نذرها کردم و سوگندان خوردم که در خون کس حق و ناحق سخن نگویم. (تاریخ بیهقی ص 178). روی بر خاک نهد از عجز و انکسار و نذرها کند که میان وی و خدای عزوجل اگر چیزی بوده است پشیمانی خورد. (تاریخ بیهقی ص 595). فضل سهل وزیر خواست که خلافت از عباسیان بگرداند و به علویان آرد، مأمون را گفت نذر کرده بودی به مشهد من و سوگندان خورده... که ولی عهد از علویان کنی. (تاریخ بیهقی ص 135) دیگر لب بتان نزند بوسه تا زید این نذر کرد و رای زدآهنگ کعبه را خاقانی نذر کردم که جزدر بیاض روز از خانه بیرون نیایم. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 298) || پذیرفتن از. پذرفتن از. (یادداشت مؤلف).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  صوفیا 16 روز قبل
  1

  نذر کردن:عهد کردن

  0
  صوفیا 16 روز قبل

  عالی