مترادف و متضاد نرمال

  73بازدید

  مترادف و متضاد کلمه نرمال واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : طبیعی، عادی، معمولی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  احمد 21 روز قبل
  0

  زنازاده كو پس متضاد نرمال