معنی نسح در فرهنگ فارسی

  25بازدید

  معنی کلمه نسح در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نَسح، (نَسَحَ، یَنسَحُ) پخش و پراکنده کردن (خاک را)،, نَسَح (نَسِحَ، یَنسَحُ) طمع کردن، چشم داشتن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  عبدالرضا محمدی 15 روز قبل
  0

  پرکنده کردن و نشر داذن

  عبدالرضا محمدی 15 روز قبل
  0

  پراکندن و منتشر کردن

  عبدالرضا محمدی 15 روز قبل
  0

  پراکندن و‌ منتشر کردن

  عبدالرضا محمدی 15 روز قبل
  0

  پراکنده و نشر کردن