معنی نغزخرام در لغت نامه دهخدا

    23بازدید

    معنی کلمه نغزخرام در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : نغزخرام. [ن َ خ ِ / خ َ / خ ُ] (ص مرکب) که رفتاری خوش و موزون دارد. که خوش و زیبا رود. که خوش بخرامد.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟