مترادف و متضاد نهان

  928بازدید

  مترادف و متضاد کلمه نهان واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : باطن، پنهان، پوشیده، خفا، خفی، غیب، قایم، کتم، مختفی، مخفی، مضمر، ناآشکار، نامرئی، نهفته (متضاد) آشکار، آشکارا، ظاهر، هویدا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمد 15 روز قبل
  0

  غایب

  محمد 15 روز قبل
  -1

  پنهان

  امیرعباس 3 ماه قبل
  3

  پنهان

  ریحانه 4 ماه قبل
  2

  مخالف نهان پیدا

  مشتاقی 4 ماه قبل
  -1

  متضاد کلمه ی نهان و خاور

  شیرین 5 ماه قبل
  4

  پنهان نا پیدا متضاد آشکار پیدا شده