مترادف و متضاد نگرانی

  758بازدید

  مترادف و متضاد کلمه نگرانی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اضطراب، بیم، تشویش، دلواپسی، دلهره، انتظار، چشمداشت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 16 روز قبل
  0

  ه