مترادف و متضاد نگهداری

  549بازدید

  مترادف و متضاد کلمه نگهداری واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حفاظت، حفظ، صیانت، پاسداری، حراست، محارست، محافظت، وقایت، توجه، مراقبت، مواظبت، بازداری، ضبط، کف، پرستاری، سرپرستی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 11 روز قبل
  0

  تو به من چیز خوبی ندادی

  زهرااحمدی 2 ماه قبل
  1

  مخالف نگهداری

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  مخالف کلمه ی نگه داری

  1
  کیانا 1 ماه قبل

  مخالف کلمه مراقبت

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  مخالف نگه داری

  سعیده 3 ماه قبل
  4

  متضاد نگهداری

  0
  زهرا 7 روز قبل

  از دست دادن، بی توجهی

  ziba 4 ماه قبل
  0

  معنی نگهداری : مراقبت پرستاری مواظبت