مترادف و متضاد نیازمند

  611بازدید

  مترادف و متضاد کلمه نیازمند واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تهی‌دست، حاجتمند، درویش، عایل، گدا، محتاج، مستمند، مسکین، مفتقر (متضاد) بی‌نیاز، غنی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  النا 1 سال قبل
  -1

  جواب امتحان فارسی و متضاد نیازمن

  0
  هستی 16 روز قبل

  نیازمند