معنی نیکوروزی در لغت نامه دهخدا

    14بازدید

    معنی کلمه نیکوروزی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : نیکوروزی. (حامص مرکب) روزبهی. نکوروزی. نیک روزی. سعادت.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟