معنی هازه در لغت نامه دهخدا

  7بازدید

  معنی کلمه هازه در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : هازه. [زَ / زِ] (ص) کسی را گویند که از خیریت بر یکجای فروماند و واله شده باشد. || حقیر. (جهانگیری). رجوع به هاژ و هاژو و هاژه شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  کامران ¤ک . ترانه¤ 7 روز قبل
  0

  هازه : جامعه
  هازمان : جمعیت، اجتماع