معنی هموم در فرهنگ معین

  76بازدید

  معنی کلمه هموم در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (هُ) [ع.] (اِ.) جِ هم، اندوه ها.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 6 روز قبل
  0

  هموم

  ناشناس 25 روز قبل
  0

  مفرد عموم