مترادف و متضاد همیشه

  436بازدید

  مترادف و متضاد کلمه همیشه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پیوسته، دایم، دایماً، دایماً، علی‌الدوام، علی‌الاتصال، لاینقطع، مدام، مستمرا، هماره، همواره (متضاد) ابداً، هرگز.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 27 روز قبل
  0

  63لت 445هتذلع الف. رلب

  ناشناس 27 روز قبل
  0

  ه5ععه

  ناشناس 27 روز قبل
  0

  عه5 3غف