معنی هم بازی در فرهنگ عمید

    9بازدید

    معنی کلمه هم بازی در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : کسی که با دیگری بازی می‌کند دو نفر که با یکدیگر بازی کنند.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟