معنی هنگامی در لغت نامه دهخدا

  111بازدید

  معنی کلمه هنگامی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : هنگامی. [هََ] (ص نسبی) ترجمه ٔ خلق الساعه است، یعنی جانوری که درساعت موجود شود همچو پشه و مگس و مانند آن. (برهان). ضد همیشگی است. (آنندراج). به این معنی ظاهراً از برساخته های فرقه ٔ آذرکیوان است. (از حاشیه ٔ برهان چ معین).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  📒 2 ماه قبل
  0

  هنگامی:(وقتی)

  📒 2 ماه قبل
  0

  هنگامی: وقتی