مترادف و متضاد هنگام

  194بازدید

  مترادف و متضاد کلمه هنگام واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اثنا، خلال، دم، دوره، زمان، ساعت، فصل، مدت، موسم، موعد، موقع، میقات، نوبت، وقت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نههخ 4 ماه قبل
  1

  مخالف هنگام

  0
  ناشناس 6 روز قبل

  متضادهنگام