معنی هیبان در لغت نامه دهخدا

  12بازدید

  معنی کلمه هیبان در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : هیبان. [هََ] (ع ص) آنکه از وی ترسند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد)., هیبان. [هََ ی ْ ی َ] (ع ص) مرد بسیارترس و بددل. (منتهی الارب) (آنندراج). || کسی که از مردم میترسد. (از اقرب الموارد). || چست و سبک. (منتهی الارب) (آنندراج). || (اِ) تکه. (منتهی الارب). تیس. (اقرب الموارد). || شبان. || خاک. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). || کفک دهن شتر. (منتهی الارب) (آنندراج)., هیبان. [هََ ی ْ ی ِ] (ع ص) رجوع به مدخل قبل شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  آدرینا 19 ساعت قبل
  0

  من یه جا شنیدم میگه دلسوز