معنی هیجان در لغت نامه دهخدا

  226بازدید

  معنی کلمه هیجان در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : هیجان. [هََ ی َ] (ع مص) هیج. هیاج. برانگیخته شدن. (غیاث اللغات) (آنندراج) (المصادر زوزنی) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). انگیخته شدن. (تاج المصادر بیهقی). || برانگیختن. (اقرب الموارد). رجوع به هیج و هیاج شود. || (اِمص) جوش. جوشش. شور. (یادداشت مرحوم دهخدا) - هیجان انگیز؛ شورانگیز - هیجان دم: یک نیمه رخش زرد و دگر نیمه رخش سرخ این را هیجان دم و آن را یرقان است ؟ || خشم و غضب. (فرهنگ فارسی معین).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رضا 2 ماه قبل
  0

  مطلب های کمی خست

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  مطلب کمی هست

  حلما 3 ماه قبل
  0

  کسی معنی کلمه ی هیجان انگیز رومیدونه

  حلما 3 ماه قبل
  2

  کسی معنی هیجان انگیز رو میدونه