مترادف و متضاد وابسته

  557بازدید

  مترادف و متضاد کلمه وابسته واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خویش، خویشاوند، قریب، قوم، متعلق، منسوب، غیرمستقل، بسته، متوقف، مربوط، مشروط، منوط، موقوف، تابع، مطیع، منقاد، پابند، طفیلی، متصل، مرتبط، ملحق، اتاشه (متضاد) مستقل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 8 روز قبل
  1

  مخالف وابسته

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  اه تندننویس