معنی ودعة در لغت نامه دهخدا

    14بازدید

    معنی کلمه ودعة در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : ودعه. [وَ ع َ] (ع اِ) شبه سپید که از دریا برآرند و شکاف آن همچو شکاف خسته ٔ خرما باشد و به فارسی مورچه خوانند و به هندی کوری و جهت دفع چشم زخم بر گردن کودکان آویزند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج، ودعات، وَدَع. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به ودع شود., ودعه. [وَ دَ ع َ] (ع اِ) وَدعَه. (منتهی الارب). رجوع به وَدعَه و ودع شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟