معنی آیه و ان اتلوا القران فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه و من ضل فقل انما انا من المنذرین

  594بازدید

  معنی آیه و ان اتلوا القران فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه و من ضل فقل انما انا من المنذرین تفسیر مفهوم تحت الفظی ترجمه به فارسی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : و اینکه قرآن را تلاوت کنم! هر کس هدایت شود بسود خود هدایت شده؛ و هر کس گمراه گردد (زیانش متوجّه خود اوست؛) بگو: «من فقط از انذارکنندگانم!».

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  د 23 روز قبل
  0

  که تلاوت میکنم