مترادف و متضاد پاسخ

  300بازدید

  مترادف و متضاد کلمه پاسخ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پتواز، جواب، اجابت، استجابت، انعکاس، بازتاب، لبیک، اجر، پاداش، ثواب، جزا، عوض، مکافات (متضاد) پرسش، سوال.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سهیل فکری 18 روز قبل
  -1

  نا پاسخ،بی جواب

  ننننن 4 ماه قبل
  -1

  تتتتت

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  مخالف فعل بازگو کنید

  .................... 1 سال قبل
  -2

  خیلی خری