پدر علم فلسفه

    26بازدید

    جواب پدر علم فلسفه پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : سقراط.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟