مترادف و متضاد پدیده

  61بازدید

  مترادف و متضاد کلمه پدیده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مظهر، نمود، بود، حادثه، واقعه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  سوگل 38 دقیقه قبل
  0

  مترلدف پدیده