معنی پرپاگاند در فرهنگ هوشیار

    11بازدید

    معنی کلمه پرپاگاند در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : (اسم) تبلیغ برای فروش جنس، هر نوع کوشش برای انتشار و ترویج مرام و مسلکی.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟