مترادف و متضاد پسندیده

  1043بازدید

  مترادف و متضاد کلمه پسندیده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : برگزیده، حسنه، خوب، خوشایند، دلپذیر، ستوده، شایسته، مرضی، مرغوب، مستحسن، مطبوع، مطلوب، معقول، مقبول، منتخب، نیک، نیکو، هژیر (متضاد) بد، نامرغوب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  اسما 2 دقیقه قبل
  0

  متضاد پسندیده

  اسما 4 دقیقه قبل
  0

  پس ظاهر چی

  اسما 5 دقیقه قبل
  0

  باشه ممنون

  السا 3 روز قبل
  -2

  ناپسندیده

  مهیا 4 روز قبل
  -1

  من گفتم مخالف پسندیده اما این سایت گفت خودم جواب شو بدم😠😠

  ناشناس 4 روز قبل
  0

  مخالف واژه ی پسندیده و راحت چی هست

  0
  ناشناس 4 روز قبل

  مخالف پسندیده وراحت

  ناشناس 5 روز قبل
  2

  ههههههخههههخهه👹👹👹👹

  0
  اسما 55 ثانیه قبل

  چیه

  حسین 5 روز قبل
  1

  مترادف
  خوب،نیکو
  متضاد
  بد ، نامرغوب

  حسین 5 روز قبل
  1

  خوب ، نیکو

  ناشناس 12 روز قبل
  1

  ببخشید ما گفتیم مخالف مگر نه به راحتی میتونستیم بنویسیم ناپسندیده 😡

  ناشناس 12 روز قبل
  1

  ببخشید ما گفتیم مخالف مگر نه به راحتی میتونستیم بنویسیم ناپسندیده 😡

  14 روز قبل
  0

  نپسندیده

  ناشناس 14 روز قبل
  2

  نپسندیده

  ناشناس 19 روز قبل
  0

  متضاد کلمه پسندیده