مترادف و متضاد پسندیده

  3036بازدید

  مترادف و متضاد کلمه پسندیده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : برگزیده، حسنه، خوب، خوشایند، دلپذیر، ستوده، شایسته، مرضی، مرغوب، مستحسن، مطبوع، مطلوب، معقول، مقبول، منتخب، نیک، نیکو، هژیر (متضاد) بد، نامرغوب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زیبا 2 ماه قبل
  1

  ناپسند-نامرغوب

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  برگزیده

  فاطمه 2 ماه قبل
  4

  سلام.ببخشید من چیزی نمیدونم

  سانی 3 ماه قبل
  0

  گریست

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  متضاد کلمه شباهت را میشه بگویید

  0
  ناشناس 7 روز قبل

  تفاوت

  مائده 3 ماه قبل
  -2

  الاهی بمیری خودم جوابشو بدم😡

  😡🤬

  اسما 3 ماه قبل
  0

  متضاد پسندیده

  -1
  ناشناس 2 ماه قبل

  بد_ نامرغوب

  اسما 3 ماه قبل
  0

  پس ظاهر چی

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  مخالف واژه ی پسندیده و راحت چی هست

  5
  ناشناس 3 ماه قبل

  مخالف پسندیده وراحت

  ناشناس 3 ماه قبل
  3

  ههههههخههههخهه👹👹👹👹

  حسین 3 ماه قبل
  -1

  مترادف
  خوب،نیکو
  متضاد
  بد ، نامرغوب

  حسین 3 ماه قبل
  1

  خوب ، نیکو

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  ببخشید ما گفتیم مخالف مگر نه به راحتی میتونستیم بنویسیم ناپسندیده 😡

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  ببخشید ما گفتیم مخالف مگر نه به راحتی میتونستیم بنویسیم ناپسندیده 😡

  3 ماه قبل
  0

  نپسندیده

  ناشناس 3 ماه قبل
  3

  نپسندیده

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  متضاد کلمه پسندیده

  0
  ابتبالتلبب 2 ماه قبل

  حاحا