معنی پشت دوتا کردن در لغت نامه دهخدا

  257بازدید

  معنی کلمه پشت دوتا کردن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پشت دوتا کردن. [پ ُ دُ ک َ دَ] (مص مرکب) خم کردن. خمیده ساختن پشت: هر که دل یکتا کند در بیعت و پیمان تو دور گردون پشت او را کرد نتواند دوتا معزی || پشت خم کردن برسم عباد و بندگان در برابر کسی تعظیم را خم شدن. تعظیم با خم کردن پشت: ای شکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت بخدمت دوتا سعدی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 20 روز قبل
  0

  آرایه ش چیه