مترادف و متضاد پژواک

  36بازدید

  مترادف و متضاد کلمه پژواک واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : انعکاس، بازتاب، طنین.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حاتم عمور 27 روز قبل
  0

  پژواک ینی طنین. بازتاب.انعکاس