معنی پیامبر در لغت نامه دهخدا

  150بازدید

  معنی کلمه پیامبر در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پیامبر. [پ َ ب َ] (نف مرکب) پیغامبر. پیغمبر. پیمبر. وخشور. نبی. رسول. آنکه واسطه ٔ ابلاغ سخنی باشد از کسی بدیگری خواه بزبان و خواه بنامه. رجوع به پیغامبر و پیغمبر و پیمبر شود. || قاصد. برید. پیک. پیک خبر رساننده. (شرفنامه). || پیام آور. رجوع به پیام آور شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمد امین 10 روز قبل
  0

  کسی پیام میرساند.به کسی گفته میشود که پیام های خدا را به بندگان میرساند