معنی پیشانی بلند در لغت نامه دهخدا

  33بازدید

  معنی کلمه پیشانی بلند در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پیشانی بلند. [ب ُ ل َ] (ص مرکب) که فاصله ٔ رستنگاه موی سر تا ابروان وی بسیار باشد. که جبهتی گشاده دارد. || خوش اقبال. بخت ور. نیک بخت. نیک طالع. نیک اختر. پیشانی دار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  h.y 7 روز قبل
  0

  کسی که پیشانی بلند دارد خوش شانس است