مترادف و متضاد پیش

  1980بازدید

  مترادف و متضاد کلمه پیش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سابق، قبل، فراپیش، قبل، قدام، برابر، روبرو، مقابل، زی، نزد، گذشته، ماضی، شاخه‌نخل، جلو، پیشرو، کنار، پهلو، نزدیک، سمت، سو، طرف (متضاد) بعد، پس، پشت، عقب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فهیمه 20 روز قبل
  1

  نخستین

  2
  ناشناس 4 روز قبل

  اولین

  ناشناس 25 روز قبل
  0

  بفرست

  ارکان 28 روز قبل
  0

  نخستین

  لحظه 28 روز قبل
  -1

  لحظه

  پیش 28 روز قبل
  -1

  پیش

  پیش 28 روز قبل
  0

  لحظه