مترادف و متضاد پیچیدگی

  15بازدید

  مترادف و متضاد کلمه پیچیدگی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ابهام، اشکال، پیچش، تعقید، دشواری، غموض.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  توکلی 15 روز قبل
  0

  آسانی