معنی چاه سالم در لغت نامه دهخدا

    12بازدید

    معنی کلمه چاه سالم در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : چاه سالم. (اِخ) ده کوچکی است از دهستان آسیاب بخش هندیجان شهرستان خرمشهر که در 53 هزارگزی شمال باختری هندیجان کنار راه اتومبیل رو بهبهان به خلف آباد واقع شده و 40 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟