مترادف و متضاد چاپلوسی

  153بازدید

  مترادف و متضاد کلمه چاپلوسی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تبصبص، تصلف، تملق، چرب‌زبانی، مداهنه، دم‌لابه، کرنش، دم‌لیسه، خایه‌مالی، مجیزگویی، کرنش‌گری.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  یلدا 16 روز قبل
  0

  متضاد چاپلوسی