مترادف و متضاد چهره

  208بازدید

  مترادف و متضاد کلمه چهره واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : رخ، رخساره، رخسار، روی، سیما، صورت، عارض، عذار، قیافه، گونه، لقا، وجه، وجهه، شخصیت، سطح، رویه، نما، شکل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  0

  گه

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  منظورم بلد نیستم