معنی چپو در فرهنگ معین

    13بازدید

    معنی کلمه چپو در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : (چَ پَ یا پُ) [تر.] (اِ.) یغما، تاراج.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟