معنی چکه در فرهنگ عمید

    15بازدید

    معنی کلمه چکه در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : کوچک، خرد حقیر [عامیانه] شخص لوده و مسخره، آن‌که همیشه شوخی و مسخرگی کند و مردم را بخنداند،, قطره، آب اندک که از جایی یا چیزی بچکد [مجاز] مقدار کمی از مایع: یک چکه آب نمانده بود * چکه‌چکه: قطره‌قطره.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟